Aplicația MyAccount

Ai toate serviciile într-un singur loc!

Politica sistemului integrat de management

Suntem animați de viziunea, misiunea și prioritățile noastre strategice, ne străduim să ne îmbunătățim filosofia de succes a orientării către client, poziționarea noastră competitivă și furnizarea de produse și servicii avansate din punct de vedere tehnologic. Fiind o organizație responsabilă, ne propunem să oferim valoare partenerilor noștri și considerăm calitatea, sănătatea și securitatea ocupațională, consumul de energie și mediul ca fiind aspecte cruciale integrate în cultura companiilor noastre. În acest context, ne așteptăm ca managementul nostru superior să conducă prin exemplu.

Urmărind Excelența în Afaceri, noi ne luăm angajamentul să:

  • Îmbunătățim continuu operațiunile și performanța prin stabilirea, monitorizarea și revizuirea obiectivelor noastre, cu intenția de a îndeplini și, acolo unde este posibil, de a depăși așteptările partenerilor nostri.
  • Acționăm anticipativ și ne conformăm cerințelor legislației aplicabile sau chiar în plus față de acestea, acolo unde este posibil.
  • Asigurăm un nivel suficient de înalt de securitate și protecție a datelor.
  • Adoptăm o abordare integrată de gestionare eficientă a serviciilor IT.
  • Solicităm angajaților, contractorilor și furnizorilor noștri să participe activ la îndeplinirea obiectivelor noastre în ceea ce privește calitatea operațiunilor, sănătatea și securitatea ocupațională, consumul rațional de energie și protecția mediului, prin implementarea tuturor regulamentelor și programelor relevante adoptate.
  • Urmărim abordarea inovativă a operațiunilor, produselor și serviciilor noastre, adoptând abordarea preventivă pentru a reduce impactul asupra mediului și poluarea, a îmbunătăți eficiența energetică și a evita posibile răniri sau îmbolnăviri ale angajaților noștri, partenerilor și publicului larg.
  • Ne informăm publicul, angajații și partenerii cu privire la aspecte legate de calitate, sănătate și securitate ocupațională, energie și mediu.
  • Protejăm în mod voluntar publicul prin principiile și recomandările descrise în Politica despre Frecvențele Electromagnetice, incluzând transparența, informarea, participarea și promovarea elementelor științifice.
  • Ne conformăm în totalitate cerințelor Sistemului nostru de Management Integrat și îmbunătățim în mod continuu eficacitatea acestuia.