Contul tău MyAccount

Intră în contul tău

Nu ai cont MyAccount? Nu e panică, creează-l acum

MyAccount

?

Intră în contul tău

Nu ai cont MyAccount? Nu e panică,   creează-l acum »

Aplicația MyAccount

Ai toate serviciile într-un singur loc!

 

Funcţionarea telefoniei mobile se bazează pe emiterea de unde electromagnetice. Aceste unde provin de la antenele de telefonie mobilă. Din punct de vedere al transmiterii undelor, antenele de radio şi televiziune sunt similare cu cele de telefonie mobilă.

 

Câmpurile electromagnetice prin care funcţionează telefonia mobilă nu sunt radioactive.

Câmpurile electromagnetice sunt de asemenea generate de multe alte aparate electrice şi electronice pe care le folosim zilnic, cum ar fi radioul, televizorul, uscătorul de păr, ecranele calculatoarelor, telefoanele fixe fără fir, maşinile de spălat, frigidere etc. sau becurile.

Telefonia mobilă se bazează pe sistemele GSM (Global System for Mobile Communication), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) şi CDMA (Code Division Multiple Access) acoperind în Europa o arie de frecvenţe de 450, 900, 1800 si 2100 MHz.

Sistemul GSM (Global System for Mobile Communication), pe care îl utilizăm în principal în România, funcţionează în întreaga lume (peste 218 ţări) în acelaşi fel. A fost reglementat în 1987 în cadrul Politicii Europene Comune pentru Telecomunicaţii.

Echipamentele de telefonie mobilă au intensitate redusă. Astfel, fiecare echipament transmite prin antene care acoperă o arie mică, numită celulă. Aşezarea antenelor creează o serie de celule, adică de regiuni care se află în zona de acoperire a respectivelor antene.

Mai multe antene au o intensitate mai mică şi acoperă o arie mai redusă. Acesta este un aspect pozitiv, deoarece telefoanele funcţionează şi ele la o intensitate mai mică - cu cât sunt mai multe antene, cu atât intensitatea lor este mai mică, deci şi intensitatea de funcţionare a telefoanelor scade.

Antenele pot funcţiona atât în arii populate, cât şi nepopulate. De asemenea, 90% din undele electromagnetice emise de acestea se propagă orizontal.


 

POLITICA ÎN DOMENIUL CÂMPURILOR ELECTROMAGNETICE

Telekom Romania este conștientă de interesul public în ceea ce priveşte tehnologia de comunicații mobile, telefoanele mobile și stațiile de bază. Având în centrul atenției responsabilitatea pentru milioanele sale de clienți utlizatori de telefonie mobilă, precum și pentru acele părți interesate care au o stație de bază în vecinătatea lor, Telekom Romania abordează participarea publicului, protecţia mediului înconjurător și nevoile clienților într-o manieră deschisă, constructivă și onestă.

În același timp, și în cooperare cu autoritățile competente și comunitatea științifică, Telekom Romania încurajează studiile științifice independente în cercetarea în domeniul sănătății.

În scopul de a răspunde interesului public și pentru a asigura transparență, deschidere și cooperare constructivă cu privire la aspectele legate de câmpurile electromagnetice, Telekom Romania se angajează să respecte următoarele zece principii:

Transparenţă

1. Telekom Romania a stabilit responsabilități interne și fluxuri de activități pentru a răspunde oricăror întrebări şi reclamaţii cu privire la tehnologie, sănătate și alte aspecte conexe.

2. Telekom Romania, fiind conștientă de interesul public în domeniul comunicațiilor mobile, sprijină crearea unei baze de date naționale privind locațiile cu emisii de câmpuri electromagnetice.

3. Toate stațiile de bază Telekom Romania sunt conforme cu legislația națională în privința expunerii în siguranță la câmpuri electromagnetice precum și cu liniile directoare ale Comisiei Internaționale privind Protecția Împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP). În scopul de a îmbunătăți transparența, Telekom Romania poate pune la dispoziție pentru fiecare stație de bază și oricărei părți interesate datele necesare care demonstrează respectarea recomandărilor de expunere în condiții de siguranță.

Informare

4. Telekom Romania depune eforturi pentru cooperarea cu toate părțile interesate, în scopul de a informa publicul. De asemenea, încurajează autoritățile locale să coopereze cu industria de telefonie mobilă și să îşi creeze propriile programe de informare a publicului larg.

5. Telekom Romania oferă clienților săi informații ale producătorilor privind valorile ratei de absorbție specifică (SAR) pentru telefoanele mobile puse în vanzare, prin intermediul site-ului și magazinelor sale.

Participare

6. Telekom Romania cooperează cu autoritățile locale în privinţa întrebărilor şi reclamaţiilor din partea cetățenilor lor în ceea ce privește dezvoltarea rețelei, în măsura în care este posibil. Pentru a facilita eforturile autorităților locale, Telekom Romania oferă informații relevante cu privire la stațiile sale de bază, precum și privind protejarea sănătății publice.

7. Telekom Romania aspiră la o relație de cooperare cu autoritățile locale. Obiectivul nostru este de a ajunge la un acord cu autoritățile locale privind amplasarea stațiilor de bază, ori de câte ori este posibil.

8. Telekom Romania are ca scop minimizarea impactului vizual al stațiilor sale de bază, precum și minimizarea impactului întregii rețele asupra mediului înconjurător.

Promovarea științei

9. Telekom Romania susţine pe deplin îmbunătățirea cunoștințelor științifice cu privire la orice efecte ale câmpurilor electromagnetice asupra sănătății publice.

10. Telekom Romania crede cu tărie că valorile limită pentru expunerea la câmpuri electromagnetice în condiții de siguranță trebuie să se bazeze pe cercetări fundamentate și evaluate constant. De asemenea, Telekom Romania monitorizează în mod continuu astfel de date științifice.

Aprobată de Miroslav Majoroš, Director Executiv, la data de 20 septembrie 2016


 

CATEVA INFORMAŢII DESPRE TELEFONIA MOBILĂ

  • Acoperirea reţelelor de telefonie mobilă este o obligaţie prevăzută de lege şi se regăseşte în licenţa fiecărui furnizor de servicii de telefonie. Operatorii sunt obligaţi să ofere acoperire cu semnalul necesar furnizării serviciilor de comunicaţii electronice, 24/24, în tot cursul anului şi în toată ţara.

  • Demontarea unor antene are ca şi consecinţe creşterea intensităţii de emisie a echipamentelor şi telefoanelor mobile pe de o parte, şi scăderea calităţii serviciilor de telefonie pe de altă parte.

  • Standardul de expunere pentru telefoanele mobile foloseşte o unitate de măsură cunoscută sub numele de Rata de Absorbţie Specifică (SAR). În conformitate cu standardele internaţionale, limita SAR în România este de 2,0 Wati/ Kilogram (W/Kg), distribuiţi pe 10 grame de ţesut biologic. Limita conţine o rezervă substanţială de protecţie şi oferă protecţie suplimentară publicului luând în calcul orice fel de variaţie de măsurători.

  • Testele pentru măsurătorile SAR sunt realizate în concordanţă cu procedurile de testare CENELEC (un organism al UE ce elaborează standard în domeniu) utilizând poziţii de operare standard cu telefonul în regim de emisie la nivelul său de putere maxim, certificate în toate benzile de frecvenţă testate. Cu toate că SAR este determinat de nivelul de putere maximă certificată, SAR-ul real al telefonului pe timpul funcţionării se poate situa substanţial sub valoarea maximă. Aceasta se produce deoarece telefonul este proiectat să lucreze la multiple nivele de putere, astfel încât să fie utilizată doar puterea minimă necesară intrării în reţeaua de comunicaţii. În general, cu cât vă situaţi mai aproape de o staţie de bază, cu atât puterea de emisie a telefonului este mai mică.


 

CELE MAI RĂSPÂNDITE MITURI DESPRE TELEFONIA MOBILĂ

  • Mitul nr. 1: Există produse pentru protecţia împotriva câmpurilor electromagnetice.

Adevărul: Produsele care promit protecţia împotriva câmpurilor electromagnetice au, de obicei, un mecanism care împiedică transmiterea semnalului, forţând astfel telefonul să emită la intensitate maximă. Astfel, avem un rezultat contrar celui dorit.

  • Mitul nr. 2: Telefonul mobil poate “face” popcorn.

Adevărul: Cantitatea şi tipul câmpurilor electromagnetice emise de telefonul mobil nu pot provoca o astfel de creştere a temperaturii, necesară pentru a sparge boabele de porumb.

  • Mitul nr. 3: Telefoanele mobile pot fierbe un ou?

Adevărul: telefoanele mobile sunt aparate cu intensitate foarte scăzută. Presupunând că toată energia emisă de telefonul mobil ar fi absorbită de un ou, creşterea temperaturii acestuia ar fi foarte mică şi nu ar produce fierberea.

  • Mitul nr. 4: La Salzburg au limite de peste 10.000 de ori mai mici.

Adevărul: “Modelul” Salzburg pentru limite de până la 1mW/m2 (milivat pe metru pătrat) nu a fost aplicat niciodată, deoarece nu are fundament legal şi nici practic şi, bineînţeles, de câte ori s-au efectuat măsurători, valorile au fost mult mai ridicate decât valoarea de mai sus. Modelul Salzburg s-a bazat pe evaluări fără bază ştiinţifică.


 

ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Există efecte ale folosirii pe timp îndelungat a telefonului mobil?

De-a lungul timpului, încă de la primele transmisiuni radio din anii 1930, au fost efectuate numeroase studii de specialitate în domeniul undelor electromagnetice. Opinia generală a comunităţii ştiinţifice este că nu există dovezi substanţiale care să demonstreze că utilizarea serviciilor de telefonie mobilă are efecte nocive asupra sănătăţii, în condiţiile în care se respectă parametrii stabiliţi prin reglementările naţionale şi internaţionale.

Locuiesc în apropierea unei antene. Trebuie să mă îngrijorez?

Răspunsul este categoric “nu”, deoarece:

  • antenele de telefonie mobilă care sunt construite special pentru a funcţiona în zone locuite au intensitate mică şi emit în mod principal pe direcţie orizontală;

  • la montarea unei antene de telefonie mobilă, pentru a evita valorile ridicate de unde electromagnetice şi pentu a avea o acoperire mai largă, se alege cea mai înaltă clădire din zonă.

Ce se întâmplă când se demontează antenele de telefonie mobilă?

Telefoanele mobile au dificultăţi în a găsi semnal şi de aceea vor emite la intensitatea lor maximă. Aşadar creşte valoarea SAR a fiecărui telefon mobil.

Antenele periferice sunt obligate să funcţioneze la intensitate maximă, pentru a se acoperi zona pe care o acoperea antena care nu mai funcţionează.

Utilizatorii nu reuşesc să apeleze deoarece se micşorează semnificativ posibilitatea de deservire a reţelei în zona respectivă.

În acest caz, utilizatorii pot comunica numai din spaţii deschise. Serviciile de date nu mai sunt disponibile.

Este îngreunat accesul la serviciile de urgenţă dacă nu există alternativă de comunicaţii.

Ce limite sunt valabile în România?

România a adoptat limitele de câmpuri electromagnetice stabilite de ICNIRP (International Comission on Non-Ionizing Radiation Protection - Comisia Internaţională pentru Protecţia Împotriva Radiaţiilor Ne-Ionizante).

În România, nivelurile maxime admisibile de expunere la câmpurile (undele) electromagnetice a populaţiei (expunere neprofesională) sunt stipulate în normele de reglementare a nivelurilor de referinţă admisibile de expunere a populaţiei la câmpurile electromagnetice cu frecvenţe de la 0 Hz la 300 GHz, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1193 din 29.09.2006, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 895 din 3.11.2006.

Aceste norme transpun cu fidelitate reglementările europene în domeniu şi asigură maximă protecţie la expunerea la câmpurile electromagnetice.

Care este legislaţia pentru antenele montate pe terasele blocurilor, unde dedesubt şi vizavi locuiesc oameni?

Pentru amplasarea antenelor montate pe terasele blocurilor se aplică legislaţia generală în materie de construcţii.

Antenele de telefonie mobilă emit în principal pe orizontală şi numai o mică parte din undele emise (sub 10%) pe verticală. Atâta timp cât se respectă limitele de siguranţă stabilite, nu există niciun motiv de îngrijorare pentru sănătatea noastră.

Ce limite sunt în vigoare în alte ţări din lume?

În multe ţări din Europa se respectă întocmai Recomandarea Consiliului Uniunii Europene şi sunt în vigoare limitele stabilite de ICNIRP.

SUA, Canada, Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă şi alte ţări au aplicat limite care se bazează pe influenţele termice ale câmpurilor electromagnetice, luând în considerare eventuale influenţe de altă natură şi, practic, sunt aceleaşi cu limitele stabilite de ICNIRP.

Elveţia şi Italia au emis legi prin care se stabileşte şi că, în anumite spaţii cum ar fi locuinţele, şcolile etc., se aplică limitele de câmpuri electromagnetice ce sunt submultipli ale celor stabilite de ICNIRP.

Multe ţări din Europa de Est şi din fosta URSS au adoptat limite pentru câmpuri electromagnetice mult mai scăzute decât cele ale ICNIRP, în baza unor cercetări ştiinţifice nepublicate care menţionează influenţe de altă natură decât cea termică.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (O.M.S) a demarat o campanie pentru armonizarea legislaţiei referitoare la limitele de expunere la câmpurile electromagnetice în întreaga lume.

Din moment ce câmpurile electromagnetice ale telefoniei mobile sunt mai mici decât cele ale televiziunilor, de ce nu se montează antenele pe munte?

Comunicaţia în cazul radioului şi televiziunii se realizează într-un singur sens (emiţător către receptor). În telefonia mobilă, comunicaţia este în două sensuri, adică de la antenă către telefonul mobil şi invers.

Astfel, în cazul radioteleviziunii este posibil ca, emiţând cu putere mare dintr-un singur loc, cum ar fi de exemplu din vârful muntelui pentru staţiile de emisii cu puteri foarte mari, de ordinul zecilor sau sutelor de KW, sau o clădire dintr-un oraş unde puterile de emisie ating valori de ordinul KW, semnalul să acopere eficient o arie geografică extinsă.

Din contră, pentru ca reţelele de telefonie mobilă să funcţioneze, au nevoie de mai multe locaţii, fiecare dintre ele cu intensitate de emisie mică, şi din acest motiv au fost proiectate astfel (vezi secţiunea “Cum funcţionează telefonia mobilă”).

De ce sunt camuflate antenele?

Antenele sunt “camuflate” din motive de urbanism, în vederea integrării acestora în mediul înconjurător, mai ales în zonele istorice.

Nu există antene “ascunse”, deoarece toate locurile în care sunt montate antenele de telefonie mobilă sunt declarate la primării sau consiliile judeţene.

 

UNDE POT GĂSI MAI MULTE INFORMAŢII?

Care sunt autorităţile competente pe plan internaţional?

 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (O.M.S)

OMS reprezintă autoritatea specializată în probleme de sănătate a ONU. Dispunând de un spectru larg de oameni de ştiinţă, cum ar fi epidemiologi, biologi, fizicieni şi ingineri, OMS coordonează şi promovează cercetarea medicală internaţională, oferă informaţii şi sfaturi în domeniul sănătăţii, dezvoltă, stabileşte şi promovează modele internaţionale de produse, servicii etc.

Opinia OMS în legatură cu undele electromagnetice este: “În ultimii 30 de ani au fost publicate aproximativ 25.000 de articole în domeniul efectelor biologice şi aplicaţiilor medicale ale câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă. Pe baza unei recente analize amănunţite a literaturii ştiinţifice în domeniu, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a ajuns la concluzia că în prezent nu există dovezi ştiinţifice care să confirme vreo consecinţă asupra sănătăţii datorită expunerii la câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă, dacă expunerea este sub limita prevăzută de normele internaţionale.” OMS consideră că este necesară continuarea cercetării în acest domeniu şi promovarea de acţiuni specifice. 

Comisia Internaţională de Protecţie împotriva Radiaţiilor Neoinizante (ICNIRP)

ICNIRP, în colaborare cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a emis instrucţiuni referitoare la câmpurile electromagnetice: “Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300GHz)”, Health Physics, aprilie 1998.

Direcţia Comisiei Europene pentru Sănătate şi Consumatori (Directorate General for Health and Consumers)

Este constituită din oameni de ştiinţă care lucrează pentru Comisia Europeană şi promovează securitatea bunurilor de consum care se vând în UE. Pentru mai multe informaţii referitoare la câmpurile electromagnetice.

Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică (CENELEC)

CENELEC este responsabil pentru elaborarea standardelor în Uniunea Europeană în domeniul electrotehnicii.

 

Care sunt autorităţile şi organizaţiile competente din România?

Ministerul Sănătăţii (MS)

Institutul de Sănătate Publică Bucureşti (ISPB)

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI)

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)

Asociaţia Operatorilor de Telefonie Mobilă (AOMR)

 
 
Folosești un browser pentru care nu mai oferim suport. Pentru a vizualiza corect conținutul site-ului telekom.ro, te rugăm să folosești ultimele versiuni a broweserelor Chrome, Firefox, Safari, Opera sau Edge.

Salutare!

Veștile bune pentru afacerea ta ajung cel mai rapid pe e-mail.

Abonează-te la newsletterul de business pentru noi oferte, promoții și beneficii exclusive.

Vreau newsletterul